Завантажуємо...

Гарантії

активи НПФ повністю відокремлені від активів Компанії з управління активами - у НПФ окремий банківський рахунок і рахунок в цінних паперах;

- НПФ не може бути визнаний банкрутом та ліквідований згідно законодавства про банкрутство;

учасник опосередковано володіє активами НПФ, кожна його гривня диверсифікована, накопичення передаються у спадок як і інше майно;

прозора система нарахування, накопичення і контролю: всі перераховані кошти та інвестиційний дохід є власністю учасника НПФ, учасник має доступ до структури активів НПФ, тобто знає куди інвестовані його кошти;

- в НПФ щорічно проводиться аудиторська перевірка з обов'язковою публікацією результатів;

робота НПФ суворо контролюється, як державою в особі Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою фінансового моніторингу, так і приватними компаніями, які беруть участь в роботі НПФ - банком-зберігачем та аудитором.